Produktów w koszyku: 0
Suma: 0,00 PLN
ZOBACZ KOSZYK
Kategorie
Znajdź wg producenta
Nasze promocje
sklep elektryczny promocje
227,98 zł brutto
185,35 zł netto
Nowości w ofercie
Moduł Preventa UAF Kat.4 24V śrubowe 3 NO - sklep internetowy
977,86 zł brutto
795,01 zł netto
Okazje
okazje w sklepie elektrycznym
227,98 zł brutto
185,35 zł netto

Regulamin sklepu internetowego ELEKTROTOTAL

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

JUPRO TAIM ELECTRIC SPÓŁKA Z O.O.

Sklep internetowy, działający pod adresem www.elektrototal.pl, prowadzony jest przez firmę Jupro Taim Electric Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie (kod 62-500) przy ul. Europejskiej 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000703833, NIP 6653010811, REGON 368753266.

I. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach Sklepu; Sklep – witryna internetowa pod adresem www.elektrototal.pl, za pośrednictwem której Klient może składać zamówienia.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.elektrototal.pl
 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.
 4. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie wyrażone są w PLN w cenach netto oraz w cenach brutto zawierających podatek VAT.
 5. Ceną wiążącą dla stron transakcji jest cena brutto widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Ceny towarów dostępnych w Sklepie mogą ulegać zmianie. Jednakże w przypadku różnych cen tego samego produktu Klienta obowiązywać będzie cena niższa.
 7. Klienta obowiązuje cena z chwili dokonania zamówienia.
 8. Przeprowadzane przez Sklep akcje promocyjne będą ważne tylko w okresie ich obowiązywania.
 9. W przypadku niewskazania okresu obowiązywania akcji promocyjnej na określone towary, akcja obowiązywać będzie do odwołania.
 10. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Za pośrednictwem strony www.elektrototal.pl Klient może składać zamówienia 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie informujące, że zamówienie dotarło do Sklepu.
 3. W przypadku zamówienia składanego z nowego konta klienta (tj. takiego, z którego nie były wcześniej realizowane żadne zamówienia) Sklep może zwrócić się do Klienta drogą e-mailową lub telefoniczną z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia.
 4. Momentem zawarcia umowy sprzedaży między Sklepem a Klientem jest moment, w którym Klient drogą telefoniczną lub e-mailową otrzymuje potwierdzenie, że zamówienie zostało skierowane do realizacji.
 5. W przypadku braku zamówionego produktu albo konieczności sprowadzenia go do Sklepu, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta drogą telefoniczną lub mailową.
 6. W sytuacji opisanej w pkt. 5 Klient może:
  • podjąć decyzję o oczekiwaniu na zamówiony produkt
  • odstąpić od realizacji zamówienia
  • wybrać inny produkt dostępny w Sklepie
 7. W razie odstąpienia Klienta od realizacji zamówienia z przyczyn wskazanych w pkt 5. Sklep zwróci Klientowi kwotę wpłacona tytułem dokonanego zakupu na podany przez niego numer rachunku bankowego.
 8. Sklep nie odpowiada za niezrealizowanie zamówienia lub jego opóźnienie się z następujących przyczyn: podania niekompletnych lub błędnych danych osobowych oraz adresowych przez klienta, niedokonanie zapłaty za zamówiony towar w wymaganym terminie.
 9. Klient może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia i przekazania do wysyłki. Każde następne zamówienie złożone przez Klienta na odrębnym formularzu zamówień traktowane będzie jako osobne zamówienie.
 10. Wysyłając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

III. Formy płatności

 1. Sklep oferuje następujące formy płatności:
  • gotówką przy odbiorze przesyłki tj. przesyłka za pobraniem - koszt wysyłki wynosi 18,45 zł brutto (15 zł netto)
  • przedpłata przelewem bankowym na rachunek Sklepu - koszt wysyłki wynosi 14,76 zł brutto (12 zł netto):
  • WAŻNE! Wyżej wymienione kwoty dotyczą paczek do 30 kg i wymiarów: dł. 60 cm, szer. 60 cm, wys. 40 cm
  • Paczki przewyższające podane wartości wyceniamy indywidualnie
  •  
 2. Bank: BGŻ BNP PARIBAS

  Numer rachunku bankowego: 24 1600 1462 1817 0513 6000 0001

 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem bankowym, Sklep realizuje zamówienie po wpłynięciu kwoty odpowiadającej wartości zamówienia na rachunek Sklepu lub po otrzymaniu przez Sklep bankowego potwierdzenia wpłaty (np. w formacie pdf). Termin płatności przy wyborze przelewu bankowego wynosi 7 dni roboczych od złożenia/przyjęcia zamówienia. Po tym terminie zamówienie jest anulowane.
 4. W przypadku produktów niedostępnych na magazynie lub o wartości przekraczającej kwotę 4 000 zł netto i wybraniu przez klienta opcji płatności przy odbiorze, Sklep zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta zaliczki w wysokości min. 30% ogólnej wartości zamówienia.

IV. Czas i sposób realizacji zamówienia

 1. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki dla towarów dostępnych na magazynie wynosi 1 dzień. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Towar wysyłany jest przesyłką kurierską - DHL wyłącznie na terenie Polski.
 3. Koszty przesyłki kurierskiej doliczane są do faktury jako osobna pozycja.
 4. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu w formie oryginału faktury VAT lub paragonu fiskalnego. Dane na dokumencie zakupu są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta (dane są umieszczane na dokumencie automatycznie według wsdkazania Klienta przy uwzględnieniu małych i wielkich liter).
 5. W celu usprawnienia procesu zakupów prowadzonych poprzez stronę www.elektrotoal.pl Sklep wysyła do Klienta wiadomości e-mail, w których informuje o bieżącym stanie realizacji zamówienia.
  Wiadomości wysyłane są do Klienta na adres e-mail podany w trakcie tworzenia konta Klienta. Wszystkie wiadomości e-mail zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę zamówienia, wybraną formę płatności oraz sposób dostawy.

V. Gwarancja przy sprzedaży

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję producenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym produkcie: wad fabrycznych, mechanicznych, niezgodności towaru z zamówieniem, problemów w prawidłowym funkcjonowaniu produktu, innych wad lub usterek nie powstałych z winy Klienta.
 3. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie kupionym w Sklepie i objętym gwarancją Klient powinien telefonicznie lub e-mailowo zgłosić wadę w punkcie serwisowym Sklepu (tel. 63 244 62 57; e-mail: kontakt@elektrototal.pl), a następnie przesłać reklamowany towar w oryginalnym opakowaniu, wraz ze standardowym wyposażeniem oraz kopię dokumentu zakupu (faktura lub paragon fiskalny) na adres: Jupro Taim Electric Sp. z o.o. , ul. Europejska 13, 62-500 Konin. Reklamacja powinna zawierać opis wady lub usterki w reklamowanym produkcie oraz dzień powstania wady lub usterki.
 4. Reklamację są rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
 5. W przypadku uznania reklamacji uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe Klient może podjąć decyzje o:
  • zwrocie kwoty zapłaconej przez niego za zakupiony towar,
  • przyjęciu innego produktu w podobnej cenie zaproponowanego przez Sklep.
 6. Koszty związane z przesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta wybrany w pierwotnej transakcji.

VI. Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Towar zwracany należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu na adres: Jupro Taim Electric Spółka z o.o. , ul. Europejska 13, 62-500 Konin. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oryginał dokumentu zakupu (paragon, fakturę) oraz podać dokładne dane Klienta wraz z numerem rachunku bankowego, na który mają zostać odesłane pieniądze.
 3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu wraz z kosztami dostarczenia towaru (z wyjątkiem ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Zwrot płatności zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, przelewem bankowym na wskazany przez niego numer rachunku. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VII. Ochrona danych osobowych ( w tym RODO )

W związku z przepisami o ochronie danych osobowych (obowiązującymi od 25 maja 2018 r.) przetwarzamy Twoje dane osobowe.

1.  Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi z JUPRO TAIM, które zawarłeś w wiadomości e-mail lub wprowadziłeś do formularza kontaktowego strony www.juro-taim.pl bądź sklepu online www.elektrototal.pl,

2.  Administratorem (Danych Osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest firma JUPRO TAIM ELECTRIC Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie przy ul. Europejska 13 (dalej "JUPRO TAIM") prowadząca sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail  oraz sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.elektrototal.pl (dalej "sklep online").

3.  Twoje dane są przetwarzane w celu wykonania zawartej z Tobą umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a więc: umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, realizacji transakcji, zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, rozwiązywania problemów technicznych, obsługi reklamacji, obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (pocztą e-mail lub poprzez formularz kontaktowy), kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach tej umowy.

4.  Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być lub będą udostępniane przewoźnikom  (operatorom pocztowym lub firmom kurierskim), w celu dostarczania zamówionych przez Ciebie towarów. Nie będą natomiast udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (państwa trzecie) bez Twojej zgody.

5.  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, a także roszczeniowych. Dlatego też będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

6.  Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.  Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.  Podane przez Ciebie dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Natomiast przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon.

9. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się na adres:

 

 10. Wypełniając formularz rejestracji podczas zakładania konta klienta w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy Jupro Taim Electric Spółka z o.o. , która jest prawnym właścicielem Sklepu, na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług Jupro Taim Electric Spółka z o.o.

11. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Klient który założy konto klienta ma możliwość dostępu do swoich danych, ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

12. Klient Sklepu, niezależnie od tego czy posiada konto klienta, ma możliwość zapisania się na wysyłany drogą e-mailową Newsletter Sklepu, zawierający informacje marketingowe.

13.Zapisanie się na Newsletter jest całkowicie dobrowolne i nie jest powiązane ze zgodą na jakąkolwiek inną interakcję Sklepu z użytkownikiem. Każda osoba zapisana na Newsletter ma możliwość wypisania się z bazy adresatów Newsletter.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany regulaminu Klient otrzyma taką informację na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym e-mail. Zmieniony regulamin dostępny będzie również na stronie www.elektrototal.pl.

  lub

  W przypadku zmiany niniejszego regulaminu Klient będzie mógł się z nim zapoznać podczas dokonywania kolejnych zamówień w Sklepie. W tym przypadku konieczna będzie akceptacja zmian dokonanych w tymże regulaminie. Informacja o zmianie regulaminu będzie ponadto przesłana na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym e-mail oraz widoczna na głównej stronie Sklepu www.elektrototal.pl.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązujących ustaw.© ELEKTROTOTAL - Sklep dla elektryków, automatyków i instalatorów.     Wszelkie prawa zastrzeżone, Webmaster: ITB Vega
Promocje  |  Strona główna  |  O nas  |  Dostawa i płatności  |  Regulamin  |  Kontakt  |  Mapa strony  |  Polityka cookies  |  Polityka prywatności